Překlad nauky na týden je pravidelně vyvěšován na stránkách křesťanské meditace: http://krestanskameditace.cz/tydenni-uceni

Reklamy